DobruškaDobruškaČtyřtýdenní kurz českého jazyka je určen krajanům starším 18 let, kteří žijí v zahraničí a chtějí se zdokonalit v českém jazyce. Kromě jazykové výuky je součástí programu také řada mimoškolních aktivit, díky nímž mají studenti možnost seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí a na závěr získají účastníci osvědčení o absolvování.

Stejně jako každý rok bude letos poskytnuto 60 stipendií pro zájemce z řad krajanských komunit. Stipendiantům bude bezplatně poskytnuta výuka jazyka, stravování a ubytování. Kurzu se však mohou stejně jako v minulosti zúčastnit také samoplátci.

Veškeré informace o kurzu včetně přihlášky získáte na webových stránkách Domu zahraničních služeb: www.dzs.cz. Přihlášku je třeba zaslat prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky do 15. března 2007.

Přihláška k jazykovému kurzu v Dobrušce: ZDE.