Toto uznání se uděluje Kanaďanům českého či slovenského původu, kteří dosáhli významných úspěchů na některém úseku lidské činnosti, a osobám nebo organizacím jakéhokoliv původu, které se zasloužily o svobodné Československo nebo obohatily život Čechů a Slováků v Kanadě.”


Pavel Hamet (nar. 1943)

Pavel HametPavel HametPavel Hamet je profesorem na Montrealské univerzitě a vedoucím jejího výzkumného centra (IRCM).  V listopadu 2001 získal nejvyšší ocenění quebecké vlády v oblasti vědy - cenu Wilder-Penfield, za celoživotní přínos v oblasti lékařství a lékařského výzkumu. Dr. Hamet je autorem stovek publikací a vědeckých zpráv, z nichž velká část je sepsána ve spolupráci s dr. Johannem Tremblay. Je prezidentem Société québécoise d'hypertension artérielle, členem třicítky kanadských a zahraničních vědeckých společností, členem redakčních rad řady vědeckých časopisů. Po získání doktorátu na univerzitě McGill a dokončení specializace na Montrealské univerzitě v oblasti endokrinologie v roce 1972 se dr. Hamet začal zajímat o nejrozšířenější nemoc civilizace - vysoký krevní tlak. Svou práci zaměřil na genetiku a preventivní lékařství. Jako lékař získal již mnoho cen, mimo jiné i zlatou medaili Akademie věd České republiky v roce 1994.


Emil Skamene (nar. 1941)

Emil SkameneEmil SkameneDr. Skamene vystudoval genetiku na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po roce 1968 pokračoval ve studiích imunologie a genetiky na Harvardu. V roce 1970 přišel do Montrealu, kde se od té doby věnuje studiu klinické imunologie na McGill University. Je zde také profesorem na katedře medicíny a genetiky, a donedávna byl též vědeckým ředitelem výzkumného institutu zdravotního centra McGillu (MUHC). Významně se zasadil zejména v oboru infekcí a imunologie v kategorii genetická kontrola nemocí - tzn. v identifikaci genů, které jsou zodpovědné za náchylnost nebo odolnost vůči nemocím, jako je například tuberkulóza.

V listopadu 2001 získal cenu quebecké vlády Prix du Québec - Armand Frappier v oblasti vědy a lékařství. Cena je udělována těm, kteří se zasloužili o vybudování výzkumného střediska a dokázali k výzkumu a jeho výsledkům připoutat zájem quebecké i světové veřejnosti. Prix du Quebec je jedna z mnohých, které Emil Skamene  za  posledních 15  let  získal od  nejrůznějších světových organizací. Mezi jinými to byla i cena J. G. Mendela České akademie věd. V roce 2005 byl pasován na Rytíře národního řádu (Chevalier de l'Ordre National). Tento řád je udělován za mimořádné zásluhy o rozvoj Quebeku. Ve své rodné zemi byl oceněn jedním z nejvyšších uznání, které se českému vědci může dostat, byl jmenován členem České učené společnosti. Tato instituce byla ustanovena za První republiky a zastává významnou poradní roli vládě, univerzitě i ČAV. Podle Ústavy může mít jen 100 členů. Dr. Skamene přednesl v Praze inaugurační přednášku na téma Astma a tuberkulóza: setkání na křižovatce genetiky a civilizace.


Sonia Zichermanová

Sonia ZichermanováSonia ZichermanováSonia Zichermanová žije s rodinou v Montrealu od ledna 1950. Je činná jak ve výboru Českého a slovenského sdružení, tak i v jeho Dámském odboru, kde se po mnoho let angažuje v oblasti sociální pomoci.

V době, kdy do Montrealu přicházely stovky československých emigrantů, organizovala pro ně s tehdejším předsedou dr. Zíchou potřebnou pomoc. Hlavní péči věnovala a dosud věnuje rodinám s malými dětmi, pravidelně pořádá klavírní koncerty v domově důchodců (sama hraje) a je proslulá pečením cukroví pro výroční bazary.


Josef Kuchař (nar. 1916) Josef KuchařJosef Kuchař

Josef Kuchař se narodil v Siebenhirten u Vídně, kde také vychodil školu dnes nesoucí jméno J. A. Komenského. Jeho vzdělávání přerušil nacistický režim, před kterým uprchl do Československé republiky. Jako Čech s rakouským občanstvím však byl v nastoleném nacistickém protektorátu vystaven nebezpečí a proto zde až do konce války žil incognito. Po komunistickém puči v roce 1948 se vrátil s rodinou do Rakouska, kde si otevřeli textilní firmu, ale v roce 1949 se rozhodl emigrovat do Kanady. Rodina se usadila v Montrealu a Josef se rozhodl uplatnit svoje znalosti a zálibu v chemii, a tak začali s manželkou ručně vyrábět naftalínové kuličky. V roce 1951 byla zaregistrovaná firma “Recochem Inc.”, která se pod vedením Josefa Kuchaře rozrostla na jednu z největších firem dodávajících naftalín a konzumní produkty s pobočkami v Edmontonu, Vancouveru, USA, Belgii a Austrálii. Během doby těžkých začátků v podnikání, ani v době úspěchu, Josef Kuchař nikdy nezapomněl na rodné Rakousko a hlavně na pomoc a přátelství, kterého se mu dostalo v Československé republice. Od svých začátků v Montrealu podporuje všechny sokolské slety, kongresy ČSSK, bulletin Montrealský věstník, koncerty, oslavy a veškerou činnost čsl. komunity v Montrealu a Kanadě vůbec. Zasadil se rovněž o vybudování dětského tábora Hostýn. Dar Josefa Kuchaře umožnil ustavení “Post-Doktoral Fellowship of the Wirth Institute for Austrian and Central European Studies” na alberstké univerzitě.

Svoji svěžest a zdraví přičítá svému disciplinovanému způsobu života, jmenovitě “sokolování” v mládí a životu ve zdravém prostředí.

Text a fotografie: Věra Kohoutová

Sonia ZichermanováSonia ZichermanováEmil Skamene (vlevo)Emil Skamene (vlevo)Pavel Hamet (vpravo)Pavel Hamet (vpravo)